Aansoekproses Burgerskap van Saint Lucia


Aansoekproses Burgerskap van Saint Lucia


Die Citizenship by Investment Board sal 'n aansoek om burgerskap oorweeg, en die resultaat kan wees om 'n aansoek om burgerskap per belegging te gee, te weier of uit te stel.
 • Die gemiddelde verwerkingstyd vanaf ontvangs van 'n aansoek tot kennisgewing van die uitslag is drie (3) maande. Waar daar in uitsonderlike gevalle verwag word dat die verwerkingstyd langer as drie (3) maande sal duur, sal die gemagtigde agent in kennis gestel word van die rede vir die verwagte vertraging.
 • 'N Aansoek om burgerskap per belegging moet namens 'n aansoeker in elektroniese en gedrukte vorm ingedien word.
 • Alle aansoeke moet in Engels voltooi word.
 • Alle dokumente wat saam met die aansoek ingedien word, moet in die Engelse taal of 'n geverifieerde vertaling in die Engelse taal wees.
  • NB: 'n Geautoriseerde vertaling beteken 'n vertaling wat uitgevoer word deur óf 'n professionele vertaler wat amptelik by 'n geregshof, 'n regeringsagentskap, 'n internasionale organisasie of 'n soortgelyke amptelike instelling geakkrediteer is, of indien dit uitgevoer word in 'n land waar daar geen amptelike erkende vertalers is nie, 'n vertaling wat uitgevoer word deur 'n onderneming wie se rol of besigheid professionele vertalings bewerkstellig.

Aansoekproses Burgerskap van Saint Lucia

 • Al die nodige stawende dokumente moet by die aansoeke aangeheg word voordat dit deur die eenheid verwerk kan word.
 • Alle aansoeke moet vergesel gaan van die vereiste nie-terugbetaalbare verwerkings- en behoorlike omsigtigheidsgelde vir die hoofaansoeker, sy of haar gade en mekaar wat kwalifiseer afhanklik.
 • Onvolledige aansoekvorms sal aan die gemagtigde agent terugbesorg word.
 • Waar 'n aansoek om burgerskap deur belegging toegestaan ​​is, sal die eenheid die gemagtigde agent in kennis stel dat die kwalifiserende belegging en die nodige administratiewe fooie betaal moet word voordat die sertifikaat van burgerskap toegestaan ​​kan word.
 • Indien 'n aansoek geweier is, kan die aansoeker skriftelik 'n hersiening deur die Minister aanvra.